معرفی کتاب

کتاب ۱۰۰ Things Every Designer Needs to Know About People که نوشتهٔ Susan Weinschenk است مرجع خیلی از دیزاینرها و پروداکت‌منیجرها برای شناخت کاربر در جهان است. در این کتاب با اتکا به روش‌های روان‌شناسی به شناخت و بررسی کاربر می‌پردازد و در این راه از مثال‌هایی در دنیای واقعی استفاده می‌کند که فهم منظور نویسنده را ساده‌تر از پیش می‌کند. ما طراحی می‌کنیم تا کاربر عمل خاصی مثل خرید کردن یا مشادهٔ ادامهٔ مطلب را انجام دهد و این کار را قطعا بدون شناختِ کاربر به درستی انجام نخواهیم داد. پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب و مثال‌هاش و بخونید.

دانلود کتاب

نویسنده: Susan Weinschenk
ناشر: New Riders
سال انتشار این نسخه: ۲۰۱۱
ویرایش: دوم
زبان: انگلیسی