کتاب The Design of Everyday Things

این کتاب پرفروش‌ترین کتاب Don Norman است. اگر نگوییم دونالد نورمن شاخص‌ترین چهرهٔ تجربهٔ کاربری در جهان است، می‌توانیم بگوییم یکی از شاخص‌ترین‌هاست. در این کتاب نورمن تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه ارتباط بین اشیا و کاربران را برای آن‌ها لذت‌بخش کنیم و به جای سرزنش کاربر، محصولی که مطابق شناختِ کاربر نیست را مقصر بدانیم.
در عنوان اولیهٔ این کتاب به جای کلمهٔ طراحی، از کلمهٔ روان‌شناسی استفاده شده بود که بیشتر در راستای اهداف آکادمیک او بود و در نسخهٔ بعدی از کلمهٔ دیزاین استفاده کرد و اظهار داشت که این لغت توصیف بهتری برای مطالب کتاب است. در سال ۲۰۱۳ آخرین نسخهٔ این کتاب با عنوان تکمیلی The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition با تغییرات گسترده منتشر شد که در همین مطلب می‌توانید آن را دانلود کنید.

دانلود کتاب

نویسنده: Donald Norman
ناشر: Basic Books
سال انتشار این نسخه: ۲۰۱۳
ویرایش: دوم
زبان: انگلیسی